O-STA

Delo tujih zastopnikov v Sloveniji

Eno izmed posebnih oblik dovoljenja za delo je dovoljenje za delo tujih zastopnikov v slovenskih podjetjih. Pridobite ga lahko pod pogoji določenimi v Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1).

Dovoljenje za delo

Dovoljenje za delo je eno izmed delovnih dovoljenj v Sloveniji. Poleg dovoljenja za delo tujih zastopnikov v Sloveniji, obstajajo še dovoljenja za delo sezonskega dela tujcev, usposabljanje in izpopolnjevanje tujcev ter usposabljanje pri gospodarskih družbah v Sloveniji.

Pogoji za izdajo dovoljenja za delo tujih zastopnikov

Takšno dovoljenje za delo lahko pridobijo le samostojni podjetniki ali pravne osebe, ki so ustanovljene skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1). Dovoljenje za delo tujega zastopnika se izda na vlogo samostojnega podjetnika ali pravne osebe.

Pri tem so določeni različni pogoji glede na to ali je podjetje ustanovljeno manj oziroma več kot šest mesecev. Pri tem je potrebno izpolnjevati določene pogoje, ki se nanašajo na investicijo določene vsote denarja. Od števila zaposlenih v podjetju je odvisno ali lahko vlagatelj dobi eno ali več dovoljenj za delo tujih zastopnikov.

Dovoljenje za delo tujih zastopnikov se lahko izdal za največ dve leti. Lahko se ponovno izda, če so izpolnjeni vsi pogoji.

Druge možnosti za opravljanje dela tujih zastopnikov

Dovoljenje za delo tujega zastopnika je najpogostejša oblika delovnega dovoljenja, ki tujcu omogoča opravljanje poslovodne funkcije. Druge možnosti za opravljanje poslovodne funkcije je tudi osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let, če je zastopnikov družbe več pa tudi dovoljenje za zaposlitev, ki je bilo izdano za ta namen.

Več o postopkih in nasvetih, kako pridobiti dovoljenje za delo tujih zastopnikov v Sloveniji ter druga delovna dovoljenja lahko izveste tukaj. Če imate kakršnokoli vprašanje ali potrebujete nasvet, pišite na data@data.si ali pokličite na +386 (0)1 600 1530.

http://data.si/blog/2014/03/12/delo-tujih-zastopnikov-v-sloveniji/