O-STA

Posebnosti in zakonski roki za normirance

Zavezanci, ki so v letu 2013 na novo začeli opravljati dejavnost, bodo v letu 2014 prvič predložili davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti na podlagi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Posebnosti za normirance

· V obračunu (tj. davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti) se izračuna davčna obveznost za leto 2013

· Davčna obveznost se zmanjša za morebitni znesek odtegnjenega davka in za že obračunano akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti

· V obračunu za davčno leto 2013 se izračuna tudi akontacija dohodnine (ali predhodna akontacija) za tekoče leto 2014

· Akontacija se plačuje v mesečnih ali trimesečnih obdobjih

· Dokler ni določena nova akontacija v tekočem davčnem letu se plačuje akontacija v rokih in višini, kot se je plačevala v letu 2013

· Če je akontacija po davčnem obračunu za leto 2014 višja, se mora razlika plačati za že dospele obroke akontacije plačati pri prvem naslednjem obroku akontacije; če je manjša, se preplačila zapadlih in plačanih obrokov zavezancu vrnejo

Zakonski roki za normirance

· Premalo obračunana dohodnina mora biti plačana najkasneje v 30 dneh od dneva predložitve obračuna davčnemu organu oziroma najkasneje do 30. aprila 2014

· Preveč obračunana dohodnina se vrne v 30 dneh od predložitve obračuna davčnemu organu

· Akontacijo je potrebno plačati na zadnji dan obdobja na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v 10 dneh

Več o mesečnih obveznosti normirancev lahko izveste tukaj. Vsa dodatna pojasnila in primere iz praske pa bomo razložili na izobraževanju Na kaj moram biti pozoren kot normiranec.

http://data.si/blog/2014/03/17/posebnosti-zakonski-roki-za-normirance/