O-STA

Kako pridobiti potrdilo o nekaznovanosti?

Najpogosteje je potrebno priložiti potrdilo o nekaznovanosti, ko se prijavite na delovno mesto. Pridobi ga lahko vsak posameznik. Tuj državljan lahko pridobi potrdilo iz kazenske evidence za kazniva dejanja ali prekrške, storjene v Republiki Sloveniji.

Kje vložite vlogo za potrdilo o nekaznovanosti?

Vlogo lahko:

· pošljete po pošti na Ministrstvo za pravosodje (Zupančičeva 3, 1000 Ljubljana)

· oddate pri varnostniku

· pošljete po faksu

· oddate elektronsko preko sistema Elektronske storitve javne uprave, če imate svoje digitalno potrdilo

V Sloveniji obstaja samo splošno potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost ne obstaja. Potrdilo nima nobenih časovne veljavnosti nima posebnih omejitev. Potrdilo boste dobili še isti dan ali naslednji dan po prejemu vloge. Potrdilo pa je že od leta 2008 brezplačno.

http://data.si/blog/2014/03/19/kako-pridobiti-potrdilo-o-nekaznovanosti/