O-STA

Novo: Poenostavljena pomoč družinskega člana v podjetju

S sprejemom Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) se je v določeni meri spremenilo tudi kratkotrajno delo oziroma pomoč družinskega člana podjetniku.

Kaj je kratkotrajno delo?

17. člen ZPZDC-1 določa, da je kratkotrajno delo brezplačno opravljanje dela:

· v mikrodružbi z najmanj enim in največ desetimi zaposlenimi

· pri samozaposleni osebi z največ desetimi zaposlenimi.

Opravljati ga morajo:

· zakonec ali zunajzakonski partner podjetnika

· zakonec ali zunajzakonski partner enega od staršev podjetnika, na primer mačeha ali očim podjetniku

· oseba, s katero je podjetnik v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena, to so otroci podjetnika

· starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja podjetnika, na primer stari starši in pastorki podjetnika

Pogoji

Delo se lahko opravlja največ 40 ur mesečno in skladno s predpisi o delovnih razmerjih ter varnosti pri delu.

Delodajalec mora voditi evidenco o pomoči v družinskem podjetju in jo predložiti v podpis osebi, ki to delo opravlja. Z novim zakonom je poenostavljen tudi postopek prijave kratkotrajnega dela.

Oseba, ki opravlja kratkotrajno delo je zavarovana za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Do uporabe novega zakona je kratkotrajno delo urejeno po starem.

http://data.si/blog/2014/03/19/novo-poenostavljena-pomoc-druzinskega-clana-podjetniku/