O-STA

Kako pridobite digitalno potrdilo?

Za varno elektronsko poslovanje potrebujete digitalno potrdilo. V Sloveniji vam lahko več izdajateljev izda in upravlja digitalno potrdilo.

Digitalno potrdilo je alternativna osebnim ali zdravstvenim izkaznicam, potnim listom in bančnim karticam. Ima pa poseben namen, tj. varno in legitimno elektronsko poslovanje. Gre za računalniški zapis, ki vsebuje podatke o imetniku, izdajatelju potrdila ter obdobju veljavnosti.

Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo lahko izda digitalno potrdilo SIGEN-CA za polnoletno fizično osebo, ki je državljan Slovenije oziroma tujec, ki ima davčno in enotno matično številko. Prosilec lahko dobi digitalno potrdilo na katerikoli upravni enoti z veljavnim uradnim dokumentom s sliko in davčno številko ter izpolnjenim obrazcem. To digitalno potrdilo je veljavno pet let. Več o postopku si lahko preberete tukaj.

Pošta Slovenije

Pošta Slovenije prav tako lahko zagotovi digitalno potrdilo. Izpolniti morate vlogo, jo oddati v registracijski pisarni. S prejemom referenčne številke in kode, lahko prevzamete digitalno potrdilo. Več si lahko preberete tukaj.

Nova Ljubljanska banka

Digitalna potrdila, ki jih izdaja NLB se uporabljajo za izvajanja spletnih plačilnih storitev, vendar jih lahko uporabljate tudi pri poslovanju izven NLB. Več si lahko prebere tukaj.

Halcom Informatika

Tudi Halcom je registriran izdajatelj digitalnih potrdil. Več o tem, kako si pridobite digitalno potrdilo pri Halcomu, si lahko preberete tukaj.

V register pa je vpisan tudi peti overitelj, tj. Ministrstvo za obrambo, vendar pa upravlja z digitalnimi potrdili za potrebe obrambe države.

http://data.si/blog/2014/03/18/kako-pridobite-digitalno-potrdilo/