O-STA

Nova ureditev za osebno dopolnilno delo

Državni zbor je potrdil predlog Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Bistvena novost so določbe, ki se nanašajo na osebno dopolnilno delo. Tudi osebno dopolnilno delo bo sedaj urejeno skladno z načelom "vsako delo šteje", opravljajo pa se bo na podlagi t.i. vrednotnice.

Kaj je osebno dopolnilno delo?

Kot osebno dopolnilno delo se štejejo gospodinjska dela in podobna manjša opravila. Ta se lahko opravljajo samo, če ne gre za delo za pravno osebo, tujo pravno osebo ali samozaposleno osebo. V tem primeru bo vrednotnico (oziroma vavčer) moral kupiti naročnik dela, ki je v tem primeru zavezanec za plačilo prispevkov.

Za osebno dopolnilno delo se šteje tudi izdelovanje domačih in umetnostnih obrti, drugi izdelki, za katere se uporabljajo tradicionalni postopki ter nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč. V teh primerih bo moral vavčer kupiti izvajalec dela, ki je v tem primeru zavezanec za plačilo prispevkov.

Postopek prijave

Delo se bo sedaj moralo prijaviti na javno agencijo AJPES, ki bo vodila seznam vseh, ki bodo opravljali osebno dopolnilno delo. Delo se bo opravljalo na podlagi vrednotnice, s katero se bo uvedel vavčerski sistem. Vrednotnico bo mogoče pridobiti preko portala e-uprava ali osebno na upravni enoti.

Prispevki

Osebe, ki niso pokojninsko in invalidsko zavarovane ali ne dobivajo pokojnine, bodo sedaj zavarovane na podlagi plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za poškodbe pri delu in poklicno bolezen.

Osebe, ki uživajo pokojnino ali so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane, pa bodo zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Višina prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znaša 7 EUR ter za zdravstveno zavarovanje 2 EUR na posamezno vrednotnico. Takšen pavšalni znesek se bo vplačal mesečno, na podlagi katerega bo oseba zavarovana. Kot že omenjeno, bo moral vrednotnico zagotoviti naročnik oziroma izvajalec dela glede na vrsto osebnega dopolnilnega dela.

Omejitev glede na prihodke

Osebno dopolnilno delo bo omejeno glede na prihodke. Prihodek v posameznem polletju ne bo smel presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v preteklem koledarskem letu.

Poročanje na DURS

Vsak posameznik bo moral polletno poročati na DURS o doseženem prihodku najkasneje do 10. dne v mesecu po preteku polletnega obdobja. V ta namen bo tudi DURS vodil evidenco vseh o prihodkih osebnega dopolnilnega dela.

Veljavnost zakona

Določbe glede osebnega dopolnilnega dela se bodo pričele uporabljati s 1. januarjem 2015. Do takrat se uporabljajo stari predpisi, več o tem si lahko prebere tukaj.

http://data.si/blog/2014/03/18/nova-ureditev-za-osebno-dopolnilno-delo/