O-STA

Kako izterjati neplačnike?

Neplačnike lahko izterjate po sodni poti ali preko postopka e-Izvršba. Postopek na portalz e-Izvršba lahko sprožite sami.


Izvršilni postopek je mogoče voditi na podlagi izvršilnega naslova ali verodostojne listine. Izvršljivi naslovi so na primer izvršljiva sodna odločba ali izvršljiv notarski zapis ali druga izvršljiva listina določena z zakonom, mednarodno pogodbo ali aktom EU.

Verodostojne listine pa so na primer račun, obračun obresti, javna listina ali pa izpisek iz poslovni knjig, overjen s strani odgovorne osebe, po zakonu overjena zasebna listina.

Izvršba na podlagi verodostojne listine

Izvršba na podlagi verodostojne listine se lahko vloži na predpisanih obrazcih ali po elektronski poti na spletni strani portala e-Sodstvo oziroma podportala e-Izvršba. Na portalu e-Sodstvo se morate najprej registrirati.

V prvi fazi postopka ni potrebno nič dokazovati. Vpisati morate dokument in vložiti predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Sodišče izda sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, dolžnik ima nato pravico do ugovora v roku 8 dni. Upnik ima nato še vedno pravico do odgovora na ugovor.

Izvršba na podlagi izvršilnega naslova

Za vlaganje izvršbe na podlagi izvršilnega naslova ni zakonsko predpisanih obrazcev, ampak ga morate vložiti pisno.

http://data.si/blog/2014/03/19/kako-izterjati-neplacnike/