O-STA

2 milijona sredstev za delovne preizkuse mladih

Zavod za zaposlovanje poziva vse delodajalce, da lahko na delovni preizkus za en mesec vzamejo mlade brezposelne, prijavljene pri Zavodu in za to dobijo povrnjene stroške.

Zavod za zaposlovanje vabi vse delodajalce, da za najmanj 100 ur ali en mesec, preizkusijo mlade brezposelne, prijavljene na Zavodu in za to dobijo povrnjene stroške. Namen povabila je na eni strani omogočiti mladim, da preizkusijo svoja znanja na konkretnem delovnem mestu, delodajalcem pa omogočiti, da spoznajo delavca pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Kdo se lahko prijavi?

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo vsem delodajalcem, ki so pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji in izpolnjujejo še druge pogoje.

V delovni preizkus se lahko vključijo mladi, stari do 29 let, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb.

Pogoji

Delodajalec mora zaposliti tretjino oseb, ki so uspešno zaključili delovni preizkus. To pomeni, da mora delodajalec v roku 1 meseca po zaključku preizkusa, osebo zaposliti za najmanj 3 mesece. To ne velja za delodajalce, ki so delovni preizkus vključili manj kot 3 osebe.

Na delovni preizkus je mogoče vključiti določeno število oseb, odvisno od števila zaposlenih pri delodajalcu. Delodajalec mora osebi zagotoviti mentorja, ki spremlja potek dela. Minimalni obseg mentorstva je 20 ur. Delovni preizkus se mora zaključiti do 31. oktobra 2014.

Rok

Ponudbo z načrtom delovnega preizkusa morajo predložiti delodajalci na območno službo Zavoda za zaposlovanje do 1. septembra 2014 do 13. ure.

Več si lahko preberete tukaj.

http://data.si/blog/2014/03/24/2-milijona-sredstev-za-delovne-preizkuse-mladih/