O-STA

Novi pavšalni prispevki za posebne primere zavarovanja

Znani so novi pavšalni prispevki za posebne primere zavarovanja, ki se bodo plačevali od 1. aprila 2014.

Zavezanci, ki prispevke za posebne primere zavarovanja plačujejo na dan izplačila prejemka, bodo te v novi višini začeli plačevati s 1. aprilom 2014. Tisti, ki prispevke plačujejo v pavšalnem znesku za pretekli mesec, pa bodo novi znesek prispevka prvič plačali do 15. maja.

V tabeli si lahko ogledate nove zneske prispevkov za posebne primere zavarovanja in jih primerjate z dosedanjimi.

Kategorija plačnikov pavšalnega prispevkaZnesek od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014Novi znesek od 1. 4. 2014
Osebe, ki opravljajo praktično delo, prostovoljno prakso po končanem šolanju, poklicno rehabilitacijo, usposabljanje. itd.6,45 EUR mesečno6,38 EUR mesečno
Osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, pa niso zavarovane po 15. členu ZPIZ-2.32,17 EUR mesečno31,85 EUR mesečno
Osebe, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost, pa niso zavarovane po 17. ali 25. členu ZPIZ-2.32,17 EUR mesečno31,85 EUR mesečno
Osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti.3,21 EUR mesečno3,17 EUR mesečno
Dijaki, študenti na obvezni in prostovoljni delovni praksi, delu po študentski napotnici.9,64 EUR letno9,54 EUR letno
Sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso zavarovani po 15. členu ZPIZ-2.160,85 EUR letno ali 13,40 EUR mesečno159,25 EUR letno ali 13,26 EUR mesečno
Osebe na prestajanju kazenskih sankcij, mladoletniki proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep.12,85 EUR mesečno12,72 EUR mesečno

Za dodatne informacije so vam na voljo naši davčni strokovnjaki.

Pripravila G. Červ

http://data.si/blog/2014/03/26/novi-pavsalni-prispevki-za-posebne-primere-zavarovanja/