O-STA

Kako pridobiti obrtno dovoljenje?

Le obrtno dovoljenje daje pravico do opravljanja obrtne dejavnosti. Poleg tega se mora obrtnik vpisati tudi v obrtni register.

Obrtni zakon določa, kdaj je potrebno za določeno obrtno dejavnost pridobiti obrtno dovoljenje in kakšni so ostali pogoji.

Kdo mora pridobiti obrtno dovoljenje?

Družba, ki ima registrirano obrtno dejavnost, določeno v Uredbi o obrtnih dejavnostih ter izpolnjuje pogoje, ki so določeni v Obrtnem zakonu.

Vloga za pridobitev obrtnega dovoljenja

Vlogo vloži zastopnik družbe neposredno pri organu, ki dovoljenje ureja, pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali Območno obrtno-podjetniška zbornica po sedežu družbe. Pri izpolnjevanju vloge vam lahko pomaga referent. Vlogo se lahko pošlje tudi po pošti priporočeno.

Vlogi je potrebno priložiti vso dokumentacijo, ki je navedena na spletnih straneh Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Obrtno dovoljenje dobi oseba v roku 15 dni.

Pomembno je, da ima oseba pred vložitvijo vloge že registrirano dejavnost.

Več informacij o pridobitvi obrtnega dovoljenja, se obrnite na podjetniško svetovanje, ki ga nudimo na Data d.o.o. Za vse potencialne podjetnike pa priporočamo tudi obisk izobraževanja Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

http://data.si/blog/2014/03/27/kako-pridobiti-obrtno-dovoljenje/