O-STA

Dohodnina 2013: Uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini

Stroške v zvezi z delom v tujini lahko uveljavljajo zaposleni, ki delajo v tujini pri tujih delodajalcih. Ti stroški zajemajo stroške prehrane in prevoza na delo in z njega.

Stroški prehrane

Od 1. januarja do 31. decembra 2013 se za vsak dan prisotnosti na delu štiri ure ali več prizna 6,12 evra ter dodatnih 0,76 evra za vsako dopolnjeno uro po osmih urah prisotnosti, če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več.

Stroški prevoza

Od 1. januarja do 31. decembra 2013 do višine 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.

Običajno prebivališče je prebivališče delojemalca, ki je najbližje mestu opravljanja dela. Davčni organ zavezancem prizna le stroške, ki so jim zaradi prevoza na delo dejansko nastali. Sem torej ne štejejo stroški prevoza zavezancev nazaj v Slovenijo, kamor se ti vračajo za vikende, praznike in dopuste.

Zavezanec je dolžen v zvezi z uveljavljanjem zgoraj navedenih stroškov v zvezi z delom v tujini davčnemu organu dokazati, da so ti stroški dejansko nastali. Stroški se priznajo glede na njegovo dejansko prisotnost na delovnem mestu v tujini.

Za pomoč pri uveljavljanju davčnih olajšav se lahko obrnete tudi na davčno svetovanje.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/04/01/dohodnina-2013-uveljavljanje-stroskov-v-zvezi-z-delom-v-tujini/