O-STA

Evropski teden podjetništva

Informativna kampanja, s katero Evropska komisija v skladu z Aktom za mala podjetja za Evropo spodbuja podjetništvo v Evropi. Prireditve potekajo v državnem, regionalnem in lokalnem merilu ter neposrednem okolju sedanjih in bodočih podjetnikov v kar 37 državah.

Za podjetnike te prireditve in dogodki pomenijo priložnost za izmenjavo izkušenj in nadaljnji razvoj. Prireditelji so poslovne organizacije, ponudniki podpornih storitev za podjetja ter nacionalni, regionalni ter lokalni organi.

Namen

Namen evropskega tedna podjetništva je seznaniti mikro, mala in srednja podjetja z možnostmi podpore, ki jo ponujajo EU ter nacionalni, regionalni in lokalni organi. Opozoril bo na podjetništvo in poskušal pritegniti ljudi v poklic podjetnika ter dati priznanje podjetnikov za njihov prispevek k evropski blaginji, zaposlovanju, inovativnosti in konkurenčnosti.

Kje

Mednarodni dogodki bodo potekali v Bruslju, večina vseh pa v 37 sodelujočih državah. Med državami članice EU, ki sodelujejo, je tudi Slovenija.

Kdaj

Teden podjetništva bo organiziran od 29. 9. 2014, celotna kampanja pa bo trajala od sredine aprila do konca leta 2014. Če želite sami organizirati dogodek ali prireditev, ga morate prijaviti mesec dni pred datumom le-tega. Po 30. novembru 2014 se prijave ne bodo sprejemale več.

Kaj

Dogodki so lahko informativni dnevi, natečaji in tekmovanja, sejmi, predavanja, konference, spletni dogodki in virtualni ogledi, delavnice, seminarji, mentorstvo, mreženje, razstave, usposabljanja, dnevi podjetništva, finančni forumi, tečaji za podjetnike in še kaj.

Za več informacij o dogodkih, si preberite tukaj.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/04/04/evropski-teden-podjetnistva-2/