O-STA

5 milijonov EUR za usposabljanje mladih podjetnikov

Podjetno v svet podjetništva 2014 je projekt, ki ga delno financira Evropska unija in je namenjen usposabljanju mladih za samostojno podjetništvo. S podpisom pogodbe je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti omogočilo sredstva v višini skoraj 4,8 milijona EUR.

Pogodba med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je podpisalo pogodbo z Regionalnim centrom za razvoj d.o.o. o sofinanciranju programa za usposabljanje mladih podjetnikov t.i. Podjetno v svet podjetništva 2014 .usposabljanje mladih podjetnikov

Program spada v Operativni načrt programa razvoja človeških virov 2007-2013, in sicer med prioritete za spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost.

Cilj programa je usposobiti mlade za samostojno podjetništvo ter prispevati k odpiranju novih delovnih mest v podjetništvu.

Kako bo potekalo usposabljanje mladih podjetnikov?

Usposabljanje mladih podjetnikov bo potekalo 4 mesece v majhnih skupinah. Mladi bodo razvili podjetniške ideje in jih ob strokovnem vodstvu izkušenih podjetnikov ter predstavnikov izobraževalnih institucij tudi uresničili.

Pridobili bodo neformalna znanja in veščine, kar jim bo nadvse koristilo pri nadaljnji karieri. Podatki lanskega programa kažejo, da je bil projekt uspešen. Kar 60 odstotkov udeležencev se je zaposlilo oziroma samozaposlilo.

Osnovna znanja o podjetništvu lahko pridobite tudi na Data d.o.o., kjer že vrsto let spremljamo podjetnike na njihovih podjetniški poti. Poleg tega nudimo vrsto strokovnih izobraževanj tudi za izkušene podjetnike.

Pripravila M. Guček

http://data.si/blog/2014/04/08/5-milijonov-eur-za-usposabljanje-mladih-podjetnikov/