O-STA

Obrazcev v javni upravi ne bo potrebno več izpolnjevati!

Z današnjim dnem vstopajo v veljavo spremembe Zakona o splošnem upravnem postopku. Minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant je dejal, da se z dopolnitvijo ZUP vzpostavlja obveznost organa, da sprejme ustno vlogo stranke in sam izpolni obrazec vloge.

Stranka bo lahko ustno vlogo vložila tako, da bo uradni osebi ustno naznanila svojo namero ali zahtevo, ta pa bo s pomočjo stranke izpolnila vzorec in ga ponudila stranki v podpis. Takšen pristop, ki od stranke ne zahteva drugega kot jasno navedbo zahteve, je uveljavljen že pri pridobivanju dokumentov, kot so osebne izkaznice, potni listi. S tem bo olajšano delo tako uradnim osebam organa, kot tudi strankam, saj ne bo prišlo do nejasnosti pri izpolnjevanju obrazcev.

Zaradi nejasnosti in nerazumljivosti predpisov pogosto pride do nepopolno izpolnjenih vlog in obrazcev, kar terja dodatno pozivanje k popravku pomanjkljivosti. Posledice tega so daljši postopki, predvsem pa stranke kasneje pridobijo pravico ali pravno korist, ki jo uveljavljajo. Novost je torej v obojestransko korist stranke in organa. Pričakovano je še, da se bodo sčasoma obrazci poenostavili, saj bodo uradniki ugotovili, katerih podatkov ne potrebujejo pri vložitvi določenih obrazcev.

Novosti veljajo za vse upravne organe, kjer se izvajajo postopki po ZUP, medtem ko bodo na Centrih za socialno delo te začele veljati s 1. 1. 2015. Gre za korak naprej v standardu poslovanja s strankami in korak do prijazne javne uprave, je še poudaril minister (Ministrstvo za notranje zadeve. 2014. Dostopno tukaj.).

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/04/09/obrazcev-v-javni-upravi-ne-bo-potrebno-vec-izpolnjevati/