O-STA

Nov M-12 obrazec za prijavo/odjavo zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Nov obrazec M-12 "Prijava-odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni" je v uporabi od 1. 2. 2014. Od takrat je potrebno na ZZZS za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni prijaviti osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo oziroma storitev za plačilo.

Pravna razmerja, ki sodijo med druga pravna razmerja:

· pogodbe civilnega prava, kamor spadata podjemna in avtorska pogodba

· dohodek za opravljeno delo na drugi podlagi, kamor spadajo sejnine, izvedenci, tolmači, sodni cenilci,.

· Dohodek za vodenje poslovnega subjekta, če zavarovanec ni obvezno zavarovan po 6. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ.

Zavezanec za prijavo v to zavarovanje je delodajalec, pri katerem so te osebe na delu.

Tudi popoldanski s.p.-ji se morajo prijaviti sami z novim M-12 obrazcem, ne glede na to ali uveljavljajo dejanske ali normirane odhodke. V zdravstveno zavarovanja se vključijo s podlago 050, razlog za zavarovanje pa je šifra 10 (osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic). Če ste registrirali dejavnost pred 1. 2. 2014, se na obrazec vpiše datum pričetka 1. 2. 2014. Za vse tiste, ki ste registrirali dejavnost po 1. 2. 2014, pa na obrazec M-12 vpišete dejanski datum registracije dejavnosti.

Podrobna navodila o izpolnjevanju obrazca M-12 so objavljena tukaj.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/04/11/nov-obrazec-m-12/