O-STA

Konec tiskanih računov v javnem sektorju!

Datum 1. 1.2015 predstavlja za marsikatero organizacijo začetek brezpapirnega poslovanja. To določa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, ki je začel veljati 11. 1. 2014.

Kdo

Gospodarska družba oziroma fizične osebe z dejavnostjo lahko prejemajo vse oblike računov. Razlika bo le v tem, da ti ne smejo pošiljati tiskanih računov ali računov po elektronski pošti proračunskim uporabnikom.

V tabeli so prikazane oblike računa glede na njegovega prejemnika, ki ga bodo lahko izdajale gospodarska družba oziroma fizične osebe z dejavnostjo.

Oblika izdanega računaProračunski uporabnikGospodarska družba in fizična oseba z dejavnostjoFizična oseba
e-računDADADA
Tiskan računNEDADA
Račun po e-poštiNEDADA

Kako

Pravne in fizične osebe bodo morale proračunskim uporabnikom za dobavljeno blago, izvedene storitve ali gradnje pošiljati le e-račune. E-računi morajo biti v obliki e-SLOGA, ki je enotna standardizirana oblika e-računa in morajo biti podpisani z elektronskim podpisom.

Kaj potrebujete?

Novemu sistemu boste morali prilagoditi poslovno programsko opremo, s katero vodite poslovanje. Svetujemo vam, da to storite čim prej. Več informacij preverite pri vaši banki, na Upravi Republike Slovenije za javna plačila ali pri vaših procesorjih (ZZI, SETZE, Pošta Slovenije).

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/04/15/konec-tiskanih-racunov-v-javnem-sektorju/