O-STA

Dober kader žanje uspehe

Eden izmed ključnih dejavnikov za uspeh podjetja je dober kader. Brez njega se podjetje ne more razvijati in napredovati. Kako pa najti dober kader, ki bo pripomogel k vrhunskim poslovnim rezultatom?

Preden se lotite iskanja vrhunskega kadra, je treba opredeliti katere značilnosti in kompetence mora ta sploh imeti. Ali si želite take z veliko izkušnjami, najbolj zavzete ali morda tiste s specifičnimi znanji? Vsako delovno mesto zahteva svoje specifike, čemur je potrebno prilagoditi naše iskanje.

Nadpovprečno dober kader je tisti, ki vselej gleda naprej in razmišlja izven okvirjev. Probleme nenehoma spreminja v nove izzive, podira meje, se odlično odziva na dogajanje okoli sebe in je proaktiven. Njegovo delo žanje uspehe in rezultate.

Ali je vodstvo sploh sposobno prepoznati dobre kadre? Pri tem je treba biti pozoren da aktivno upravljanje s ključnimi kadri vključuje tudi zagotavljanje osebnega in strokovnega razvoja. Pri tem ne sme pozabiti še na tiste, ki sicer niso ključni, so pa talentirani. Nadrejeni morajo biti sposobni prepoznati talent in ga razviti v vrhunski kader.

Zaposleni so edinstvena značilnost vsake družbe in kot taki edina konkurenčna prednost.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/04/14/dober-kader-zanje-uspehe/