O-STA

Pridobite evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva!

Rok za prijavo podjetniških projektov v Sloveniji je 8. maj, do 10:00 ure.

Razpis je namenjen nacionalnim organizacijam, mestnim ali krajevnim skupnostim, regijam in tudi javno zasebnim partnerstvom med javnimi organi in podjetniki, izobraževalnim programom in poslovnim organizacijam.

Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva se podeljujejo od leta 2006. Cilji nagrad so prepoznavanje in priznavanje uspešnih dejavnosti, predstavitev in delitev primerov najboljših podjetniških praks, spodbujanje in navdihovanje morebitnih podjetnikov.

Kandidirate lahko s podjetniškim projektom v šestih kategorijah.

1. Spodbujanje podjetniškega duha

2. Naložbe v podjetniška znanja

3. Izboljšanje poslovnega okolja

4. Spodbujanje internacionalizacije poslovanja

5. Podpiranje razvoja okolju prijaznih trgov in učinkovitega gospodarjenja z viri

6. Odgovorno in odprto podjetništvo

Projekt ali pobuda, s katero lahko kandidirate, mora trajati vsaj 2 leti pred objavo tega javnega poziva. Merila za odločanje o prejemniku nagrade so še izvirnost in izvedljivost projekta, njegov vpliv na lokalno gospodarstvo, izboljšanje odnosov z zainteresiranimi skupinami in prenosljivost projekta v druge regije v Evropi.

Več informacij lahko prebere tukaj.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/04/14/evropske-nagrade-za-spodbujanje-podjetnistva-2/