O-STA

Razlika med polnim in popoldanskim s.p.

Ko se odločate za registracijo podjetja, imate možnost ustanovitve polnega ali "popoldanskega" s.p.-ja. Za oba velja isti postopek ustanovitve, ki ga lahko opravite s pomočjo prijaznih in izkušenih podjetniških svetovalcev naše točke VEM DATA. Dogovorite se za termin na telefonski številki 01 6001 530 ali pišite na data@data.si.

Prispevke za socialno varnost za oba načina registracije podjetja se plačujejo vsak mesec, ne glede na to, če ste kaj zaslužili ali ne. Rok za plačilo je do 15. v mesecu, za pretekli mesec. Položnice (UPN naloge) morate napisati sami, saj jih DURS ne pošilja.

Razlika med obema je v višini prispevkov, ki so individualno določeni. Na tem področju so bile uvedene novosti, ki so stopile v veljavo 1. januarja 2014.

"Popoldanski" s.p.

Prispevka, ki jih je potrebno plačati, sta prispevek za zdravstveno zavarovanje ter prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

ZPIZ32,17 evrov
ZZ32,35 evrov

Podatki veljajo za mesec marec 2014

Polni s.p.

V prvem letu poslovanja je osnova za izračun prispevkov minimalna plača, trenutno znaša 789,15 EUR. Višina prispevkov v drugem in vseh nadaljnjih letih poslovanja je odvisna od višine dobička, ki ga je podjetnik dosegel v predhodnem letu, kar pomeni, da ima vsak posameznik individualno določeno višino prispevkov. Enotna je zavarovalna stopnja za vse samozaposlene in sicer 38,2% od zavarovalne osnove. Če seštejete prispevke v spodnji tabeli, boste vedno dobili ta odstotek. Najvišja zavarovalna osnova za zavarovance je 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, kar znaša 5.339,15 EUR v letu 2014.

Zavarovalna osnova po novem davčnem obračunu velja v naslednjem mesecu po oddaji davčnega obračuna v eDavke.

Prispevek zavarovancaPrispevek delodajalca
Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje15,50 %8,85 %
Za zdravstveno zavarovanje6,36 %6,56 %
Za starševsko varstvo0,10 %0,10 %
Za zaposlovanje0,14 %0,06 %
Za poškodbe pri delu in poklicne bolezni/0,53 %
SKUPAJ22,10 %16,10 %

(DURS. 2014. Dostopno tukaj)

Vsako podjetje potrebuje dobrega računovodjo za uspešno poslovanje. Za pripravo kakovostnih in uporabnih informacij na tem področju se obrnite na naše računovodsko svetovanje.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/04/14/razlika-med-polnim-in-popoldanskim-s-p-2/