O-STA

Načrtujete izdatke za letni regres?

Pravica do letnega dopusta vključuje tudi pravico regresa za letni dopust. Tega mora delodajalec izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

Izjema

Izjema pri roku izplačila regresa je v primeru nelikvidnosti delodajalca. Takrat se s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti lahko določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Višina regresa 2014

Višina bruto/strošek podjetjaVišina netoOpomba
789,15662,89MIN, pri stopnji dohodnine 16%
1074,18902,32MAX, glede na april, pri stopnji dohodnine 16%

Višina regresa je zakonsko določena v višini minimalne plače. Manj lahko zaposleni prejme le, če je zaposlen s krajšim delovnim časom ali ima pravico do sorazmerne izrabe letnega dopusta. Tisti, ki so s krajšim delovnim časom zaposleni v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, imajo pravico do celotnega regresa.

Maksimalni regres znaša 70% od bruto povprečne plače v Sloveniji v mesecu, v katerem se obračunava regres. Od navedenega maksimalnega zneska ni potrebno obračunati prispevkov za socialno varnost.

Pripravila Maja Bohar