O-STA

V EU bančni računi za vse!

Vsak, ki zakonito prebiva v EU ima zdaj pravico odpreti osnovni bančni račun, tudi če je ta brez stalnega naslova. Te pravice ne bo mogoče odreči nikomur, kar od 15. aprila 2014 določajo nova pravila evropskega parlamenta.

To naj bi koristilo Evropejcem, ki se veliko selijo, priseljencem in najbolj prikrajšanim skupinam prebivalstva. Ti so imeli pri tem do sedaj veliko težav, zaradi brezdomstva ali finančnih težav.

Vsi pogoji za vse plačilne račune morajo biti jasno določeni, pregledni in primerljivi. Enostavna mora biti tudi zamenjava računa in odhod k boljšemu ponudniku. Pravila določajo še, da ti prehodi ne smejo povzročati preveč finančnih in drugih preglavic.

Osnovne plačilne račune morajo ponuditi vse ali vsaj zadostno število kreditnih institucij v vsaki državi članici EU. Dostop do njih bo tako res enostaven.

Ko države članice to potrdijo, kar je le še formalnost, bodo imele dve leti časa da jih prevedejo v nacionalno zakonodajo.

Pripravila Maja Bohar