O-STA

Spremembe pri kvoti za zaposlovanje invalidov

Nova Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov je začela veljati 1. aprila 2014. Zavezanec za izpolnjevanje kvote je vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb. V celotno število zaposlenih so všteti tudi samostojni podjetniki in drugi, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost.

Spremembe

Glavne spremembe z uvedbo nove Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov so naslednje:

Obvezno je spremljanje mesečne obveznosti za plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov za vse delodajalce.

Podatki o številu vseh zaposlenih in številu zaposlenih invalidov v evidencah delodajalca se morajo ujemati s uradnimi evidencami. Za obračun kvote jih je možno na ZZZS usklajevati do 15. v mesecu za pretekli mesec. Po opominu dokazovanje napak za nazaj ni več mogoče.

Obvezno je samo elektronsko poslovanje prek spletne rešitve za uveljavljanje pravice do nagrade za preseganje kvote in pravice do oprostitev plačila prispevkov. To velja tudi za nadomestno izpolnitev kvote, izplačilo nagrade za preseganje kvote in izplačilo subvencij plač za invalide.

Nagrada za preseganje kvote se zniža iz 25% na 20% minimalne plače.

Posredni proračunski uporabniki ne morejo več uveljavljati nagrade za preseganje kvote.

Več informacij lahko preberete tukaj.