O-STA

Javni razpis za poslovno odličnost

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2014 je najvišje državno priznanje za dosežke v poslovanju. K temu sodijo kakovost proizvodov in storitev in kakovost poslovanje kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti.

Vlada Republike Slovenije spodbuja podjetja k stalnim izboljšavam in k doseganju globalne konkurenčnosti. Prejemnikom priznanja daje večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu.

Tudi za zasebni sektor

K prijavi so vabljena tudi podjetja iz zasebnega sektorja, in sicer v dveh kategorijah. Prva kategorija velja za podjetja z več kot 250 zaposlenimi, druga pa za podjetja z manj kot 250 zaposlenimi.

Ocenjevanje

Ocenjevanje poteka na podlagi metodologije in kriterijev Evropske nagrade za odličnost EFQM iz Bruslja. Odbor PRSPO podeljuje priznanje v Sloveniji, celoten sistem pa koordinira Urad RS za meroslovje.

Prijavitelji bodo prejeli mednarodno veljavne certifikate ter se uvrstili na mednarodni seznam ocenjenih organizacij, ki ga vodi EFQM iz Bruslja.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/04/22/javni-razpis-za-poslovno-odlicnost/