O-STA

Samozaposleni v kulturi

Samozaposleni v kulturi so ustvarjalci na področju kulture, ki opravljajo samostojno specializiran poklic s področja kulture kot edini ali glavni poklic. Kmalu jih bodo doletele spremembe, saj je vlada sprejela spremembe uredbe o samozaposlenih v kulturi, ki temeljijo na nedavnih spremembah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK).

Spremembe se nanašajo na kulturno žepnino in upravičenost do prispevkov za socialno varnost iz proračuna.

Pravica do plačila prispevkov za socialno zavarovanje

Samozaposleni v kulturi se morajo vpisati v posebno bazo. Vpis v razvid samozaposlenih v kulturi je vezan na obvezno sklenitev pokojninskega, invalidskega in obveznega zdravstvenega zavarovanja in mesečnega plačevanja prispevkov zanj.

Samozaposleni v kulturi pa lahko zaprosijo za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje pod določenimi vsebinskimi pogoji določenimi v Uredbi za samozaposlene v kulturi. Poleg tega pa njegovi dohodki ne smejo presegati dohodkovnega cenzusa.

Ravno s predlogom sprememb uredbe pa se bo dodal nov pogoj za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje, in sicer rezidentstvo v Sloveniji za davčne namene.

Spremembe glede kulturnih žepnin

Kulturne žepnine, ki so bila uvedene s spremembami zakona, se bodo kot ostali prihodki odštevale od dohodkovnega cenzusa. Slednji je pomemben za presojanje ali je oseba upravičena do plačila prispevkov s strani države.

Samozaposleni v kulturi so tudi normiranci

Samozaposleni v kulturi, ki se odločijo za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih dohodkov, morajo prav tako paziti na vrsto obveznosti. Zmotno je prepričanje, da normirancem ni potrebno voditi nobenih evidenc. Če želite izvedeti več o obveznostih normirancev, obiščite seminar Na kaj moram biti pozoren kot normiranec.

Pripravila M. Guček

http://data.si/blog/2014/04/22/samozaposleni-v-kulturi/