O-STA

Koledar poročanja za mesec maj

Za mesec maj 2014 ne pozabite naslednjih pomembnih rokov za poročanje.

DATUMDOGODEK
Do 12. 5.· Plačilo akontacij davka iz dejavnosti · Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za april 2014 · Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za april 2014
Do 15. 5.· Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za april 2014 · Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v aprilu 2014 · Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v aprilu 2014 · Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za april 2014 · Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za april 2014 · Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za april 2014 · Obračun in plačilo požarne takse za april 2014
Do 19. 5.· na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in i-REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za april 2014 · Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za april 2014
Do 20. 5.obrazec DVP - Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za april 2014 obrazec SN11-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini - transakcije za april 2014 obrazec SN22-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji - transakcije za april 14 Obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za april 2014 Obrazec KRD - Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za april 2014 Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2014 Obrazec DDV-O za april 2014 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2014 (op. plačilo DDV je 30. 5.)
Do 23. 5.· Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. aprila (začetek vnosa 16. 5.)
Do 30. 5.obrazec DDV-O - Obračun DDV za april 2014 obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za april 2014 Obračun davka na finančne storitve za april 2014 obrazec SKV - poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za april 2014 obrazec REK-1 in i-REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v aprilu 2014 izplačani samostojno
Do 31. 5.obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za april 2014 obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec april 2014 - Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači Podatki na obrazcih M-4 za leto 2013.