O-STA

Vlagajte v znanje svojih zaposlenih! (2.del)

Usposabljanje za zaposlene lahko sofinancira Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Udeleženci morajo biti ves čas usposabljanja zaposleni ali registrirani kot samostojni podjetniki.

Kdo

Ciljne skupne javnega razpisa so razdeljene na sklope. Prvi sklop usposabljanj A in B je namenjen za splošna in posebna usposabljanja. V ta sklop spadajo zaposleni pri ponudniku, ki v času usposabljanja dopolnijo vsaj 50 let, invalidi in ženske z največ dokončano osnovno šolo. Sklop usposabljanj C pa so javno veljavni program, ki veljajo za vse zaposlene pri ponudniku.

Pravila

Usposabljanja se lahko izvajajo znotraj držav EU. Posamezno usposabljanje ne sme biti krajše od 6 ur.

Višina sredstev

Velikost delodajalcaNajvišji znesek sofinanciranja
Veliko podjetje30.000,00 EUR
Srednje podjetje20.000,00 EUR
Malo podjetje10.000,00 EUR
Mikro podjetje4.000,00 EUR

Za sklopa A in B lahko podjetje znotraj navedenih omejitev pridobi največ 700 EUR sofinanciranih sredstev na osebo, za sklop C pa največ 1.500,00 EUR na osebo.

Več o pravilih in pogojih razpisa lahko izveste tukaj. O aktualnih razpisih se lahko poučite na izobraževanju Aktualni razpisi za nepovratna in povratna sredstva.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/04/29/usposabljanje-za-zaposlene-ne-sme-biti-krajse-od-6-ur/