O-STA

Kako ohraniti motivacijo na delovnem mestu?

Motivacija je eden najpomembnejših dejavnikov , ki pripomorejo k uspešnosti posameznika. Je notranja sila, ki usmerja človekovo vedenje. V praksi je težko vzdrževati visoko raven motiviranosti, zato ta ne sme biti enkratni dogodek. Kako motivirati svoje zaposlene?

Osebnost zaposlenega

Vsak posameznik ima svoje vrednote, zato je potrebno vsakega posameznika spoznati, da se ga lahko motivira. Za nekoga je pomemben denar, drugim medsebojni odnosi, spet tretjim pohvala. Da bi zaposlene lažje spoznali, izvajajte letne razgovore, testiranja, team building seminarje. Naj vsak pove, česa si želi.

Značilnosti delovnega mesta

Spoznajte značilnosti vsakega delovnega mesta posebej. Le tako boste vedeli, kaj od določenega zaposlenega sploh pričakujete. Zastavite mu jasne standarde dela in mu v zameno ponudite nagrado. Standardi dela morajo biti realni, vsak zaposleni pa mora vedeti, kaj se pričakuje od njega.

Vodja

Kot vodja podjetja morate voditi z zgledom in delati tako, kot pričakujete, da bodo delali drugi. Z zaposlenimi poskušajte čim več komunicirati, da bodo ti čutili pripadnost podjetju.

Pohvala

Pohvalite svoje zaposlene za vsak uspeh, ki ga prinesejo podjetju. S priznanjem njihove uspešnosti se bodo ti čutili pomembni za podjetje in tako vnaprej motivirani.

Denarne nagrade

Pozabiti ne smete tudi na denarne nagrade in povišice. Denar sicer ni dolgoročni motivator, je pa eden izmed ključnih. Zaveznike za vedno boste pridobili, če javno nagradite tiste zaposlene, ki so s svojo požrtvovalnostjo dosegli uspehe za vaše podjetje.

Delodajalci imate do svojega kadra tudi obveznosti. V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ste dolžni zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/06/kako-motivirati-svoje-zaposlene/