O-STA

Promovirajte zdrav način življenja v svojem podjetju!

Programi za zdravje zaposlenih prinašajo podjetjem številne koristi. Dokazano je, da se vlaganje v zdravje zaposlenih podjetju povrne na dolgi rok. Zato spodbujajte svoje zaposlene k zdravemu prehranjevanju, telesni dejavnosti in opuščanju škodljivih navad.

Zaradi bolniških odsotnosti se letno izgubi več kot milijon delovnih dni, stroški katerih so ogromni. Med glavnimi vzroki za bolniško odsotnost so poškodbe, duševne motnje in bolezni kostno-mišičnega sistema. Veliko teh težav bi bilo s pravočasnim ukrepanjem možno preprečiti oziroma uspešno obvladovati.

Ljudje preživimo veliko časa na delovnem mestu, zato je to popoln kraj za spodbujanje zdravega načina življenja. Zakon o varnosti in zdravju pri delu delodajalcem nalaga izvajanje promocij zdravja na delovnem mestu. Koristi za podjetja so številna. Večja je varnost na delovnem mestu, manjše je tveganje za poškodbe pri delu. Zaposleni se bodo boljše počutili in bodo bolj produktivni. Cenili bodo skrb podjetja za njihovo zdravje, kar bo povečalo tudi njihov občutek pripadnosti podjetju. Bolj bodo zadovoljni in motivirani za delo, kar bo posledično povečalo uspešnost podjetja.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/04/30/promovirajte-zdrav-nacin-zivljenja-v-svojem-podjetju/