O-STA

Kateri poklici bodo spadali med težka in zdravju škodljiva delovna mesta?

Spremembe na področju poklicnega zavarovanja so v pogajanjih. Znotraj sistema tega zavarovanja bi naj vzpostavili solidarnostni sklad. Prav tako bi naj dodali nekaj poklicev med težka in zdravju škodljiva delovna mesta.

Statistika poklicnega obolevanja in smrtnosti bo pokazala, kateri poklici so zelo obremenjeni, čeprav jih ni na seznamu. Ta namreč ni bil spremenjen že od konca osemdesetih let prejšnjega stoletja. Kot primer za takšno delovno mesto navajajo medicinske sestre in žerjaviste.

Na pogajanjih pripravljajo tudi uredbo o merilih za določitev delovnih mest, na katerih se je potrebno vključiti v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Z vzpostavitvijo solidarnostnega sklada bi postal sistem samozadosten. Državi tako ne bi bilo treba doplačevati primanjkljaja, ki lahko nastane v poklicnem zavarovanju. Osnutek sprememb zakona o pokojninskem in invalidnem zavarovanju je pripravljen. Spremembe bi lahko bile pripravljene v štirih mesecih.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/05/spremembe-na-podrocju-poklicnega-zavarovanja/