O-STA

Davek na finančne transakcije spet v razpravi!

Davek na finančne transakcije želi uvesti enajst članic EU, med katere spada tudi Slovenija. Finančni ministri EU bodo danes znova razpravljali o spornem davku, ki mu ostale članice nasprotujejo.

Kdo

Davek na finančne transakcije bi plačala vsaka finančna institucija, ki je stranka v transakciji. To velja, če ta plačuje za svoj račun ali za račun druge osebe. Lahko deluje tudi v imenu stranke v transakciji ali je bila ta izvedena na njen račun.

Davek na finančne transakcije naj ne bi bremenil navadne državljane in podjetja. Davek je namenjen finančnemu sektorju, ne pa vsakodnevnim finančnim dejavnostim državljanov in podjetij. Tudi če bi finančni sektor del stroškov davka preložil na svoje stranke, ta ne bi imel velikih stroškov. Če ta lahko na primer kupi delnice v vrednosti 10.000 evrov, lahko plača tudi 10 evrov davka na transakcijo. V tem primeru velja načelo: "naj plača tisti, ki ima."

Koliko

Stopnje davka ne smejo biti nižje od 0,1 % za vse finančne transakcije. V primeru finančnih transakcij v zvezi s pogodbami na izvedene finančne instrumente pa bi bila ta stopnja 0,01 %.

Rok

Davek na finančne transakcije bo potrebno plačati v trenutku, če je transakcija elektronska. V vseh drugih primerih pa se davek plača v roku treh delovnih dni.

Kakšen učinek bo dejansko imel tako-imenovani davek "Robina Hooda", pa je težko reči. Po oceni naj bi nanesel 35 milijard evrov prihodkov na leto. Ta denar bi bil namenjen okrevanju bančnega sistema. O zadevi danes razpravljajo finančni ministri EU.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/06/davek-na-financne-transakcije-spet-v-razpravi/