O-STA

Preverite potencialnega poslovnega partnerja

Poročila lanskih poslovnih sporočil so bila v začetku maja objavljena na AJPES-ovi spletni strani. Glede na lansko poslovanje vašega morebitnega poslovnega partnerja lahko preverite, kako je ta zanesljiv.

Izkaz uspeha

Nikakor ne predvidevajte, da bo podjetju šlo enako dobro, kot prejšnja leta. Slabo je, če ima ta več kratkoročnih posojil, kot ima kratkoročnega premoženja. Prvo opozorilo je torej likvidnost.

Popis premoženja

Gre za vse premoženje, s katerim družba razpolaga. To so patentne pravice, nepremičnine, terjatve za že izdane račune, finančne naložbe in denar na banki. Če ima podjetje veliko kratkoročnih finančnih naložb, je možno, da te niso unovčljive. Preverite tudi, koliko je kratkoročnih terjatev. Lahko stranke temu podjetju slabo plačujejo, kar je slab znak poslovanja.

Popis virov premoženja

Celoten popis virov, s katerimi je podjetje premoženje kupilo sestavljajo kapital, posojila in kratkoročne poslovne obveznosti. Razmerje med neto dolgom in denarnim tokom podjetja vam v grobem pokaže finančno stabilnost podjetja.

Skrita hiba tekočega poslovanja so odpisi poslovnih sredstev ter drugi prihodki in odhodki. Ker gre za enkratne dogodke, kot na primer subvencije, te niso del tekočega poslovanja. Če je teh veliko, se morate pozanimati, kje so nastali.

Seštejte vse, kaj prinaša denar in odštejte vse stroške, ki jih mora podjetje plačati. Rezultat primerjajte še z njihovimi dolgovi in ugotovite, koliko let potrebuje podjetje, da vse odplača. Če imate pomisleke, se umaknite ali dobro zavarujte posel s tem podjetjem.

Za več informacij o poslovanju podjetja se udeležite izobraževanja Abeceda poslovanja.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/08/preverite-potencialnega-poslovnega-partnerja/