O-STA

Delovni čas

Delovni čas zaposlenega je po 154. členu Zakona o delovnih razmerjih sestavljen iz efektivnega delovnega časa in odmora. Efektivni delovni čas je osnova za izračun produktivnosti dela.

Pred začetkom koledarskega leta delodajalec določi razporeditev delovnega časa in nato o tem seznani delavce. Informacije o tem jim lahko pošlje tudi preko informacijske tehnologije. Med letom lahko delodajalec začasno prerazporedi delovni čas, a mora o tem obvestiti delavce najmanj 1 dan prej.

Običajno je delovni čas razporejen enakomerno, praviloma na 5 dni tedensko 8 ur. Tudi razporeditev na najmanj 4 dni tedensko po 10 ur sodi med enakomerno razporeditev dela. Pri neenakomerni razporeditvi delo ne sme trajati več kot 56 ur na teden.

Polni delovni čas

Polni delovni čas traja najmanj 36 in največ 40 ur na teden. Določilo o polnem delovnem času je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi.

Odmor

Odmor je sestavni del delovnega časa in praviloma traja 30 minut pri polnem delovnem času. Na odmor lahko greste po 1. uri dela in pred zadnjo uro delovnega dne. Izjema so doječe matere, ki imajo do otrokovih 18-ih mesecev pravico do 1 ure dnevnega odmora, na podlagi potrdila specialista pediatra.

Za nadurno delo in krajši delovni čas veljajo posebnosti delovnega časa.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/09/delovni-cas-2/