O-STA

Denarni tok je ključnega pomena za vaše poslovanje!

Denarni tok vašega podjetja vam pove, koliko denarja ste prejeli v določenem času in koliko ste ga porabili za poravnanje svojih obveznosti. Nadzorovanje tega je ključnega pomena za vaše poslovanje, česar se mnogi podjetniki ne zavedajo.

V času velike plačilne nediscipline, je dober nadzor nad denarnim tokom zelo pomemben. Pove vam, od kod in kdaj bo denar prišel ter kdaj in kam bo odšel iz podjetja. Nezadosten denarni tok vas lahko pripelje do nelikvidnosti, kar za sabo potegne mnoge negativne posledice. V tem primeru boste lahko imeli premalo denarja za plačilo svojih obveznosti, s čimer si boste poslabšali boniteto in morali plačevati obresti in zamudne kazni. Lahko vas celo pripelje do raznih izvršb, s tem povezanih pravdnih stroškov in v najslabšem primeru do propada podjetja. Zato spremljajte denarni tok vašega podjetja, da lahko predvidite morebitne spremembe.

Enostaven plan denarnega toka

Spremljate ga v štirih postavkah, in sicer začetnem stanju denarja, prilivih, odlivih in končnem stanju denarja. Lahko greste še korak dlje in delite prilive in odlive na tiste iz rednega poslovanja in izredne. Pomembno je, da so prilivi v posameznem obdobju višji kot odlivi.

Dobro izdelan denarni tok podjetja vam bo pomagal tudi pri prošnji za kredit. Lažje boste ocenili, koliko finančnih sredstev sploh potrebujete in kako jih boste lahko vračali.

Za več informacij o poslovanju podjetja se udeležite izobraževanja Abeceda poslovanja.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/09/denarni-tok-je-kljucnega-pomena-za-vase-poslovanje/