O-STA

Sprememba obdavčitve dobička v d.n.o.

Ustavno sodišče je odločilo, da bodo dobički v d.n.o. obdavčeni enako kot v d.o.o.

Pri družbah z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.) je veljalo, da je pripis dobička kapitalskemu deležu obdavčen enako, kot da bi si ga družbenik že izplačal. Torej je davčna obveznost nastopila že v trenutku pripisa dela dobička, ne glede na to da ta še ni bil izplačan.

Pri kapitalskih družbah(d.o.o., d.d.) pa davčna obveznost za družbenike nastopi v trenutku dejanskega izplačila dobička. Davek na dividende v višini 25% se plača takrat, ko je dobiček dejansko izplačan.

Od zdaj naprej bo najverjetneje za družbe z neomejeno odgovornostjo veljalo enako.

Za boljše razumevanje dohodninskega zakona se udeležite izobraževanja Osnove DDV in primeri iz prakse.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/08/sprememba-obdavcitve-dobicka-v-d-n-o/