O-STA

Turistično zavarovanje od danes naprej lahko uredite tudi v poslovalnici Gorenjske banke

Kranj, 9. maja - Storitveni portfelj Gorenjske banke od danes naprej vključuje tudi specializirano obliko turističnega zavarovanja "Grawe Turist", s katerim banka zaokrožuje komplet finančnih inštrumentov, ki so na potovanju nepogrešljivi in jih pred odhodom na počitnice že tradicionalno urejamo na banki.

Pred odhodom na dopust, zlasti če gre za tujino, se stranke v banki običajno oglasijo zlasti zato, da uredijo vse potrebno za varno uporabo plačilnih kartic, se oskrbijo z nekaj tuje gotovine, preverijo dostopnost in pogoje delovanja bankomatov na ciljni destinaciji, če je mogoče, pa ob tej priložnosti poskrbijo tudi za primerno turistično zavarovanje.

Prav v tem je razlog, da je Gorenjska banka svojo siceršnjo ponudbo zavarovanj, ki jih omogoča v povezavi z bančnimi produkti, tokrat dopolnila še s turističnim zavarovanjem Grawe Turist, ki ga je med razpoložljivimi sorodnimi zavarovanji ocenila za trenutno najbolj konkurenčnega.

"Oblika turističnega zavarovanja, ki ga je odslej mogoče urediti v kateri koli poslovalnici Gorenjske banke, naše stranke razbremeni praktično vseh vrst tveganj, ki so jim izpostavljene na potovanjih, saj vključuje tako rekoč vse, kar gre na potovanju lahko narobe," pravijo v Gorenjski banki, "od stroškov, ki so povezani z zdravljenjem, prek stroškov odpovedi, zamud ali predčasnih prekinitev potovanj, do težav z izgubljeno prtljago, zavarovani smo celo v primeru, da na počitnicah kakšno stvar poškodujemo ali uničimo."

Različne oblike zavarovanj so danes logični sestavni del storitvenega portfelja Gorenjske banke, saj so zavarovalniški produkti v marsičem komplementarni bančnim produktom. Turistično zavarovanje je tako že šesta oblika zavarovanja, ki za katero se je mogoče dogovoriti v Gorenjski banki in hkrati prva, pri kateri banka sodeluje z Zavarovalnico Grawe, medtem ko skupaj z Zavarovalnico Triglav svojim strankam omogoča še rizično življenjsko zavarovanje, življenjsko zavarovanje kreditojemalcev, zavarovanje kreditojemalcev za primer brezposelnosti, nezgodno zavarovanje imetnikov osebnih računov ter zavarovanje pred zlorabo plačilnih kartic.

Za brezskrbne počitnice pa poleg urejenega zavarovanja pri banki kaže preveriti še veljavnost plačilnih oziroma kreditnih kartic, da te ne bi potekle ravno v dopustniških dneh. Pametno se je pozanimati o razpoložljivih limitih za nakupe in dvige gotovine, o višini provizij ter o tem, kako so kraji, kamor potujete, pokriti z bankomati. Zlasti priporočljivo pa je urediti storitev SMS-transakcije, ki uporabnika sproti seznanja s transakcijami, ki so opravljene z njegovo kartico, prvovrstna varovalka pred škodo, ki jo lahko povzroči izgubljena oziroma ukradena kartica, pa je zavarovanje zlorabe plačilnih kartic.