O-STA

Prenova vizumskega zakonika

Slovenija pozdravlja Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prenovi vizumskega zakonika.

Nov Vizumski zakonik bo omogočil lažje in hitrejše urejanje vizumov za kratkoročno bivanje. To velja predvsem za tiste, ki so v preteklosti zakonito izkoristili prejete schengenske vizume. Pri obravnavi dokumenta se bo Slovenija zavzemala še za uvedbo tako imenovanega e-vizume. Ta bo postopek še dodatno olajšal in pocenil.

Vizumski zakonik določa postopke in pogoje za izdajo vizumov za tranzit čez ozemlje držav članic ali za načrtovano bivanje, ki ne presega dolžine treh mesecev.

Pripravila Maja Bohar