O-STA

Finančna sredstva za mentorstvo za mlade!

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil povabilo za izvajanje mentorstva za mlade. Zanj je predvidenih 1.436.4000 evrov. Delno se financira iz Evropskega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov.

Program naj bi mladim omogočil pridobitev praktičnih delovnih izkušenj ob pomoči mentorjev. S tem bo povečana njihova konkurenčnost na trgu dela in zaposljivost. Ciljna skupina so mladi iskalci zaposlitve, stari do 30 let. Ti morajo biti zaposleni pri delodajalcih, ki bodo izvajali 6 mesečni program mentorstva.

Pogoji mentorstva

Mentor lahko postane vsak, ki ima vsaj srednjo poklicno izobrazbo in vsaj 10 let delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu, kjer bo novozaposlena mlada oseba.

Upravičeni stroški

Stroški, ki jih program financira, so subvencija za zaposlitev mlade osebe za poln delovni čas za obdobje 12 mesecev v višini 5.000 evrov. Vključuje tudi strošek zdravniškega pregleda do 100 evrov in stroške mentorja. Ti lahko nanesejo 200 evrov na mesec ali 1.200 evrov za vseh 6 mesecev izvajanja mentorstva. Usposabljanje mentorja bo brezplačno.

Na povabilo se lahko prijavite od 16. maja 2014 do porabe sredstev, najkasneje do 30. septembra 2014. Več informacij o tem si lahko preberete tukaj.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/13/financna-sredstva-za-mentorstvo-za-mlade/