O-STA

Nova minimalna zavarovalna osnova za prispevke za socialno varnost

Kot minimalna osnova na obrazcu Obračun prispevkov za socialno varnost se v letu 2014 upošteva minimalna plača za leto 2013, ki znaša 783,66 evrov, in ne mesečna minimalna plača za leto 2014. Od aprila letos to velja za vse samozaposlene zavarovance.

Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike predložijo zasebniki in osebe, ki v Sloveniji opravljajo versko službo v skladu s predpisi. Obrazec se vloži do 15. v mesecu za pretekli mesec. Podatki se dostavijo v elektronski obliki preko storitev elektronskega poslovanja DURS. Obrazec Obračun prispevkov za socialno varnost je dostopen tukaj.

Če samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ne predloži obračuna prispevkov za socialno varnost, se prekršek kaznuje z globo od 800 do 10.000 evrov. Isto velja za predložitev neresničnih, nepravilnih ali nepopolnih podatkov.

Opozarjamo vas tudi, da se kot minimalna osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje se upošteva znesek 913,91 evro.

Za več znanja na področju davkov se udeležite izobraževanja Osnove DDV in primeri iz prakse.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/12/obracun-prispevkov-za-socialno-varnost/