O-STA

Koliko vas stane ura dela zaposlenega?

Poprečni stroški delodajalca za uro dela na zaposlenega v zasebnem sektorju so v EU lani znašali 23,70 evra, kažejo podatki nemškega statističnega urada. V Sloveniji so lani ti znašali 14,3 evra.

Povprečni stroški delodajalca za uro dela na zaposlenega so se v primerjavi s predhodnim letom znižali za 1,1 odstotka.

Najvišje stroške dela na uro so imeli na Švedskem, kjer so znašali kar 43 evrov. Sledijo ji Belgija (41,2 evrov), Danska (39,8 evrov) in Luksemburg (35,6 evrov). Najmanj delodajalce stane ura dela zaposlenega v Bolgariji, kjer ta znaša 3,7 evrov. Družbo ji delajo še Romunija (4,7 evrov), Litva (6,2 evrov) in Latvija (6,5 evrov).

Glede na podatke o prispevkih in davkih na delo, ki jih delodajalci plačajo na 100 evrov bruto dohodka, pa je Slovenija pod evropskim povprečjem, ki znaša 31 evrov. V Sloveniji delodajalci za davke in prispevke znašajo 16 evrov, medtem ko jih največ plačajo na Švedskem, kar 51 evrov.

Za več znanja o poslovanju se udeležite izobraževanja abeceda poslovanja.

Pripravila Maja Bohar