O-STA

Kaj je "posvet z mednarodno udeležbo"?

V Zakonu o dohodnini je zapisano, da se dohodnine ne plačuje od prejemkov, namenjenih pokritju stroškov prevoza, nočitve in dnevnice fizične osebe, ki se udeleži posveta z mednarodno udeležbo. Fizična oseba prejme le povračilo stroškov pod pogoji in višin, ki so določeni za povračila stroškov v predpisu vlade. Postavlja se vprašanje, kaj sploh je posvet z mednarodno udeležbo?

To velja, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki sodeluje na strokovnem pogovoru o kaki stvari, problemu, ki se ga udeležujejo strokovnjaki iz več držav. Posvet je torej strokoven pogovor o kaki stvari ali problemu. Lahko gre za kakršenkoli dogodek strokovnega značaja, ne glede na naziv. Torej seminar, predavanje, konferenca, posvet, srečanje, in tako naprej. Pomembna je vsebina in ne naziv.

Pogoji za oprostitev plačila dohodnine so torej izpolnjeni, če gre za posvet, kjer sodelujejo strokovnjaki iz več držav.

Za razjasnitev podobnih vprašanj se obrnite na davčno svetovanje, kjer se vam bodo naši strokovnjaki z veseljem posvetili.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/12/kaj-je-posvet-z-mednarodno-udelezbo/