O-STA

Novi zneski pokojninske osnove in nadomestil

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je sprejel Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo. Ta je začel veljati 15. aprila 2014.

Najnižja pokojninska osnova od 1. januarja 2014, za v tem letu uveljavljene pokojnine762,76 evrov ali 558,34 evrov, če je odmerjena na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2
Najvišja pokojninska osnova od 1. januarja 2014, za v tem letu uveljavljene pokojnine3051,04 evrov ali 2233,36 evrov, če je odmerjena na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2
Najnižja pokojnina od 1. januarja 2014, za v tem letu uveljavljene pokojnine198,32 evrov
Najnižja nadomestila iz 80., 84., 85. in 86. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2014436,68 evrov
Najvišje nadomestilo iz prvega in tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 20141746,72 evrov

Vir: Uradni list Republike Slovenije

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/16/novi-zneski-pokojninske-osnove-nadomestil/