O-STA

Ali pravilno vodite evidenco o delovnem času?

O delovnem času smo že pisali, na kar smo prejeli vprašanje glede vodenja evidence delovnega časa zaposlenega. Veliko delodajalcev zavestno ali nevede krši zakonska določila. Ali pravilno vodite evidenco o delovnem času?

Delodajalec je dolžan voditi evidenco o izrabi delovnega časa zaposlenih v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Natančneje so zahteve po evidencah o delovnem času lahko opredeljene v panožnih kolektivnih pogodbah. Evidenca mora poleg informacij o prihodih in odhodih vsebovati tudi število opravljenih ur in jo morate hraniti kot listino trajne vrednosti. Kako pa delodajalec določi način registracije prihoda in odhoda na delo, je njegova interna stvar in jo opredeli v svojih aktih. Pri tem mora spoštovati določila ZDR-1, ki govorijo o delovnem času in splošne kolektivne pogodbe, katerih član je njegovo podjetje.

Veliko delodajalcev v delovni čas ne šteje priprav na delo ali ne vodi ustrezno zakonsko določenih odmorov in počitkov. To so kršitve zakonskih določil, ki jih delovna inšpekcija ustrezno kaznuje. Če je vaše evidentiranje prihodov, odhodov in odmorov elektronsko urejeno, so sumi zlorabe evidence manj utemeljeni. Če imate v pravilniku o delovnem času opredeljen odmor in ga tudi vodite v evidenci, boste inšpekciji najlažje dokazali, da je zaposlenim zagotovljena pravica do odmora. Pravilnik o delovnem času za podjetje ni obvezen, je pa priporočljiv. S sprejetjem tega boste ustrezno uredili področje delovnega časa, njegovega evidentiranja in obračuna.

Najbolj smiselno obvladovanje evidence o delovnem času je torej na elektronski način. Področje evidentiranja je tako urejeno na učinkovit in praktičen način, prihranjeni pa so vam tudi marsikateri administrativni stroški.

Za podrobnejše informacije o delovnih procesih se obrnite na kadrovsko svetovanje, kjer se vam bodo naši strokovnjaki z veseljem posvetili.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/14/ali-pravilno-vodite-evidenco-o-delovnem-casu/