O-STA

Lažja izterjava čezmejnih terjatev za podjetja

Veliko podjetij se srečuje s težavami pri čezmejnih dolgovih. Nova pravila EU jim bodo omogočala lažjo izterjavo čezmejnih terjatev. Uredba o evropskem nalogu za zamrznitev bančnih računov bo začela veljati predvidoma junija, po objavi e evropskem uradnem listu.

Ministri držav članic EU so potrdili nova pravila EU, ki bodo olajšala poslovanje malih in srednje velikih podjetij v EU. Ta predstavljajo kar 99 odstotkov vseh podjetij v EU. V danih gospodarskih razmerah so nova pravila pomembna, saj bodo težave s terjatvami dolgov prej rešene. Nova uredba o evropskem nalogu za zamrznitev bančnih računov se bo uporabljala v vseh državah članicah, razen v Veliki Britaniji in na Danskem. Uredba je dostopna tukaj.

Za vsa vprašanja na področju terjatev se obrnite na pravno svetovanje, kjer se vam bodo naši strokovnjaki z veseljem posvetili.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/14/nova-pravila-eu/