O-STA

Stališče o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom

Vlada RS je sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom.

Republika Slovenija načeloma podpira ta predlog, saj bo to pomenilo izboljšanje poslovnega okolja za vsa podjetja, še zlasti pa za mala in srednje velika podjetja. Cilj je spodbujanje in pospeševanje podjetništva, zagotovitev rasti, inovativnosti in zaposlovanja v Evropski uniji.

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom bo prinesel kar nekaj sprememb. Države članice bodo morale sprejeti enotno nacionalno obliko družbe SUP(Societas Unius Personae). Pravila teh bodo usklajena v vseh državah članicah. Zaradi tega bodo stroški ustanovitve in poslovanja družbe nižji. Postopki spletne registracije bodo usklajeni. Isto velja za predlogo za pripravo statuta. Kapital, ki bo potreben za ustanovitev družbe, bo nižji. Upniki bodo bolje zaščiteni zaradi obveznosti glede izplačila dobička. Torej bo podjetje moralo iz dobička poplačati dolgove. SUP bo lahko imel registriran sedež in glavno upravo v različnih državah članicah. Predlog prispeva k postopni odpravi omejitev svobode ustanavljanja.

Vlada bo predlog stališča poslala v Državni zbor.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/20/stalisce-o-druzbah-z-omejeno-odgovornostjo-z-enim-druzbenikom/