O-STA

Prijavite se in predstavite svoj izum!

SPIRIT Slovenija vabi vse avtorje izumov, invencij in inovacij, da se prijavijo na 9. Slovenski forum inovacij. Ta se bo odvijal 12. In 13. Novembra v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Kdo

Prijavite se lahko posamezno ali v skupini. Sodelujejo lahko tudi vsa podjetja in raziskovalno-razvojne institucije.

Kaj

Predmet prijave je lahko inovativen proizvod, inovativna storitev, inovativni poslovni model ali poslovni proces. Vsak posameznik lahko sodeluje z dvema prijavama.

Kako

Izpolnite spletni obrazec, v katerem opišete vsebino, namen, cilje in ostale podatke o vašem projektu. Rok za prijavo je določen do 18. Septembra, do 24:00 ure. Če se prej prijavi 200 kandidatov, se bodo prijave predčasno zaključile. Do 22. Oktobra boste prejeli obvestilo o tem, če ste izbrani za sodelovanje.

Javno povabilo je objavljeno tukaj.

Za več informacij o aktualnih razpisih se udeležite brezplačnega seminarja Aktualni razpisi za nepovratna in povratna sredstva.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/23/prijavite-se-predstavite-svoj-izum/