O-STA

Poslovanje samostojnih podjetnikov posameznikov v letu 2013

AJPES je letos predložil podatke za statistične namene iz letnih poročil samostojnih podjetnikov za leto 2013. Na podlagi teh je objavljena Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji.

Podjetniki, ki so poslovali v letu 2013, so v primerjavi z prejšnjim letom izboljšali rezultate poslovanja.

Letno poročilo za leto 2013
Število samostojnih podjetnikov69.626
Število zaposlenih42.437
Prihodki4.764.369 (znesek v tisoč evrov)
Odhodki4.444.689 (znesek v tisoč evrov)
Podjetnikov dohodek381.715 (znesek v tisoč evrov)
Negativni poslovni izid62.035 (znesek v tisoč evrov)
Neto podjetnikov dohodek319.680 (znesek v tisoč evrov)

Vir: AJPES

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/23/poslovanje-samostojnih-podjetnikov-posameznikov-v-letu-2013/