O-STA

Plačila prispevkov od izplačanega regresa za letni dopust

O minimalni višini regresa za letni dopust in njegovi obdavčenosti smo že pisali, tokrat pa obravnavamo obveznost plačila prispevkov od izplačanega regresa za letni dopust.

Prispevki za socialno zavarovanje se obračunavajo in plačujejo od regresa za letni dopust, če ta presega 70% povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji. Od dela, ki presega 70% povprečne plače, se obračunajo tudi vsi prispevki za socialno varnost. Če se izplačilo regresa opravi v dveh ali več delih, se ob zadnjem izplačilu ugotovi celotna višina regresa. Obračun prispevkov se nato izvrši od posameznih delov regresa za letni dopust.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je povprečna plača za februar znašala 1.520,88 EUR. Prispevke od regresa za letni dopust je potrebno obračunati od zneska, ki presega 70% povprečne mesečne bruto plače za februar 2014, kar je 1.064,62 EUR bruto. Prispevki se obračunajo od presežka tega zneska.

Vir: Zakon o prispevkih za socialno varnost

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/22/placila-prispevkov-od-izplacanega-regresa-za-letni-dopust/