O-STA

Kako pošiljati humanitarno pomoč?

Izvoz blaga manjšega ekonomskega pomena je možen na podlagi ustne carinske deklaracije, če to odobri carina. To velja za blago, ki je del humanitarne pomoči v primeru naravni nesreč in je namenjeno brezplačnemu razdeljevanju.

V primeru ustne deklaracije ob pošiljki brezplačne pomoči morate carinskemu organu ob prehodu meje predložiti natančen seznam vsega v pošiljki. Hkrati morate oddati tudi izjavo, da je blago namenjeno v humanitarne namene in bo brezplačno razdeljeno žrtvam naravne nesreče. Seznam blaga in izjava morata biti overjena s strani društva, ki je zbiralo pomoč.

Med blago nekomercialne narave sodijo oblačila, odeje in prehrambni proizvodi. Pri nekaterih prehrambnih proizvodih je potreben nadzor inšpekcijskih programov, na primer pri mesnih in mlečnih proizvodih.

Carinska uprava RS predlaga, da vse pošiljke usmerite na mejne prehode, kjer so terminali za carinjenje in inšpekcijske kontrole. Prejemnik blaga mora biti obvezno humanitarna organizacija ali drug javni organ. Osnova za carinjenje je seznam blaga in izjava pošiljatelja.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/23/kako-posiljati-humanitarno-pomoc/