O-STA

Regres za letni dopust je v vsakem primeru obdavčen!

Regres za letni dopust mora biti izplačan najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta, z izjemo nelikvidnih delodajalcev. Vemo, da mora biti ta izplačan najmanj v višini minimalne plače. Kako je pa obdavčen?

Akontacija dohodnine

Regres za letni dopust je v vsakem primeru obdavčen z dohodnino. Akontacija dohodnine se obračuna in odtegne ob izplačilu regresa za letni dopust. Obračuna se od celotnega izplačila dohodka, po povprečni stopnji dohodnine od enomesečnega dohodka. Povprečna stopnja dohodnine od enomesečnega dohodka se ugotovi tako, da se dohodek deli na toliko delov, na koliko mesecev se nanaša. Ne sme se deliti na več kot 12 delov. Dvanajstina regresa se nato upošteva pri izračunu osnove za izračun povprečne stopnje dohodnine.

Če pa delodajalec ni glavni delodajalec zaposlenega, se akontacija dohodnine izračuna po stopnji 25%.

Vir: Zakon o dohodnini

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/21/regres-za-letni-dopust-je-v-vsakem-primeru-obdavcen/