O-STA

Kdo je mali davčni zavezanec?

Mali davčni zavezanec je oproščen obračunavanja DDV.

Mali davčni zavezanec je lahko:

1. Davčni zavezanec, ki v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetni, da bo presegel znesek 50.000 obdavčljivega prometa iz naslova opravljanja ekonomske dejavnosti in se ni prostovoljno vključil v sistem DDV zavezancev.

2. Davčni zavezanec, predstavnik gospodinjstva, ki dobavlja blago in storitve v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot jo določajo predpisi o dohodnini, do višine 7.500 evrov skupnega dohodka te dejavnosti v okviru kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto.

3. Davčni zavezanec, ki na ozemlju Slovenije opravlja le oproščene dobave blaga in storitev, od katerih se DDV ne sme odbiti.

Vir: DURS

Posebna ureditev za malega davčnega zavezanca se ne uporablja za dobave novih prevoznih sredstev in dobave blaga ali storitev, ki jih v Sloveniji opravi davčni zavezanec brez sedeža v Sloveniji.

Mali davčni zavezanec se lahko prostovoljno vključi v sistem DDV. To mora priglasiti davčnemu uradu preko eDavkov in jo uporabljati najmanj 60 mesecev.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/27/kdo-je-mali-davcni-zavezanec/